Főoldal Üzletszabályzat

Üzletszabályzat

AZ ALAKORVOSLAS.HU WEBÁRUHÁZ ÜZLETSZABÁLYZATA ÉS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

BEVEZETŐ

Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a MedWay Diet Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltató termékeit/szolgáltatásait a www.alakorvoslas.hu elektronikus piactéren keresztül igénybe vevő ügyfelek (továbbiakban: Ügyfél, vagy Ügyfelek) között létrejövő szerződésből eredő jogokat és kötelezettségeket szabályozza. A Szolgáltató és az Ügyfél/Ügyfelek a továbbiakban együttesen: a Felek.

Jelen ÁSZF minden olyan jogügyletre vonatkozik, amely a www.alakorvoslas.hu webáruház felületén kötött tranzakció eredményeképpen jön létre a Felek között.

 

A MEDWAY DIET KFT. ADATAI

Cég neve: MedWay Diet Kft.

Székhelye: 5300 Karcag, Táncsics körút 13. 2. Lépcsőház, Földszint 1

Cégjegyzékszáma: 16 09 017412

Adószáma: 25980064-2-16

Ügyfélszolgálati e-mail: hello@alakorvoslas.hu

 

A MEDWAY DIET KFT. NEVÉBEN ELJÁRÓ LOGISZTIKAI KISZOLGÁLÓ PARTNERSZOLGÁLTATÓ ADATAI

Cég neve: Book24 Könyvkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Book24 Zrt.)

Székhelye: 1021 Bp.,Hűvösvölgyi út 54. 2.épület, 3.emelet

Fióktelephelye: 2045 Törökbálint, DEPO Raktrábázis VI. épület, Hrsz. 062/115.

Cégjegyzékszáma: 01-10-048181 (Nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága)

Adószáma: 25010305-2-41

Csomagküldő kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: 12094 / Üi: II-2565/2/2014

Adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-79925/2014

BKIK nyilvántartási száma: BU25010305

Képviseli: Walitschek Csilla és Fábián Gergely IT tagok önállóan

Logisztikai ügyfélszolgálati e-mail: ugyfelszolgalat@book24.hu

Minden megkeresésre a lehető legrövidebb időn belül reagálunk, és legkésőbb két munkanapon belül válaszolunk.

  

A FELEK KÖZÖTTI SZERZŐDÉS EGYÉB FELTÉTELEI

A szerződés tárgya:

A szerződés tárgya a webáruházban megvásárolt bármilyen termék, vagy szolgáltatás. A Szolgáltató a webáruházát bizományosi rendszerben üzemelteti, így a webáruházban feltüntetett termék,- és egyéb információk nagyrészt harmadik felektől származnak. Ezeket Szolgáltató lehetőségei szerint és rendszeresen ellenőrzi, azonban a harmadik felektől származó információ pontosságáért nem vállal felelősséget.

A 2001. évi CVIII. tv. szerint, a szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően köteles egyértelműen tájékoztatni az igénybe vevőt arról, hogy a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül-e, a szolgáltató iktatja-e a szerződést, illetve, hogy az iktatott szerződés utóbb hozzáférhető lesz-e, továbbá az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközökről.

A vételár:

A vételár a webáruházban, a termék mellett feltüntetett bruttó ár, ami lehet teljes ár, akciós ár vagy marketing akciók (pl. Kuponkódok, stb.) eredményeképpen egyedi, csak az adott Ügyfélre vonatkozó speciális ár. Az adott ügyfél vételára mindig az az ár, ami a fizetési folyamat során az adott ügyfél kosara mellett, jól látható és értelmezhető módon fel van tüntetve. Esetleges informatikai rendszerhiba miatt megjelenő nyilvánvalóan hibás árak (pl. 0 Ft-os, vagy 1,- Ft-os belistázott tételek) nem képezhetik a jogügylet alapját, ezeknek javításához Szolgáltatónak joga van, Ügyfél pedig ilyen utólagos korrekció esetén, elállhat a szerződéstől. Egyebekben a megrendelés visszaigazolása tartalmazza a végső vételárat. Alapszabályként mindig a megrendeléskor érvényes és megadott vételár az irányadó, árváltozás esetén is a megrendeléskori ár képezi a jogügylet alapját.

Kuponokkal kapcsolatos általános szabályok:

Általános szabály, hogy egy vásárláshoz egy kupon használható fel, függetlenül a kupon kiállításának jogcímétől és típusától, tehát több kuponkedvezmény egymással nem vonható össze, továbbá szintén általános szabály, hogy előrendeléskor kuponkedvezmény nem vehető igénybe.

Két fő kupontípus létezik: 1) forintos kedvezményre jogosító, és 2) százalékos kedvezményre jogosító kupon. A kuponok részletes beváltási szabályai mindig az adott kuponon és/vagy a beváltás idején éppen futó akciók szabályzatában találhatóak.

Szavatosság:

A megrendelt termékekre vonatkozóan az érvényes jogszabályok szerint Szolgáltató szavatosságot vállal. Ha az Ügyfél hibás teljesítést észlel, köteles késedelem nélkül jelezni a Szolgáltató ügyfélszolgálatán. Ilyen esetben Szolgáltató az alábbi sorrendben jár el: 1) termék csere, ha erre nincs mód, akkor 2) árengedmény az adott termékre, vagy az Ügyfél választása szerint 3) az Ügyfél a megrendeléstől elállhat és a termék visszaküldése mellett kérheti a vételár megtérítését.

A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:157. § (1), (2) bek., 6:158. §,  6:168. §,   (1), (2), (3), (4) bek., 6:169. § (1), (2) bek., valamint a 6:170. § rendelkezései szerint.

Elállási jog:

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20. § alapján, az Ügyfelet elállási jog illeti meg. A 20. § (2) bek. alapján az Ügyfél elállási jogát a kézhezvételtől számított tizennégy napon belül gyakorolhatja. Elállás esetén az Ügyfél köteles írásban jelezni elállási szándékát és azt vagy postai úton, vagy emailben megküldeni a Szolgáltató ügyfélszolgálatára. Az elállási jog alóli kivételeket a rendelet 29. § (1) bek. szabályozza és tételesen felsorolja. Esetleges elállás esetén az Ügyfél köteles a rendelet 24. §, 25. §, 26. §, 27. §, és 28. § szerint eljárni, a Szolgáltató pedig a rendelet 23. §-ában megfogalmazott szabályokat követni.

Felelősség kizárása:

A Szolgáltató nem felel a rajta kívül álló okok, vis major, vagy harmadik fél által okozott helyzetekért és károkért. A teljesség igénye nélkül ilyenek lehetnek például a www.alakorvoslas.hu webáruház használatából, rosszindulatú tevékenység eredményeképpen történő téves adatközlésből, vagy módosításból, szerver leállásból, technikai üzemzavarokból, vonalhibából, banki fizetési rendszerek hibájából, vírusok által okozott, vagy külső rosszindulatú támadásból adódó, és hasonló természetű problémák által okozott károkért.

Szerződésmódosítás:

A Szolgáltató jogosult az üzletszabályzatát bármikor és egyoldalúan módosítani, de soha nem visszamenőleges hatállyal. A módosítások mindig a webáruházban történt közzététel napjától érvényesek.

Szerződéskötés:

A szerződés az Ügyfél által a megrendelés véglegesítésével jön létre. A szerződés nyelve: magyar.

A szolgáltató az igénybe vevő megrendelésének elküldését megelőzően tájékoztatja az Ügyfelet azokról a technikai lépésekről, amelyeket a szerződés elektronikus úton való megkötéséhez meg kell tenni. A szerződéskötéshez az Ügyfél további információt a szolgáltatótól nem igényelhet. Az Ügyfél a rendelkezésre álló információk alapján köti meg a szerződést, így szolgáltatót az Ügyfél szerződéskötési akaratát befolyásoló egyéb tényezők tekintetében felelősség nem terheli.

Érvényesség:

Az Ügyfél a regisztrációval, vagy regisztráció nélküli vásárlással/megrendeléssel tudomásul veszi a jelen dokumentumban részletezett feltételeket.

Adatvédelem:

A Szolgáltató, a vásárlási folyamat, illetve a regisztráció során megadott személyes ügyféladatokat bizalmasan kezeli, és azt harmadik fél részére, csak az Ügyfél kifejezett felhatalmazása esetén adja ki. Ez alól kivétel, a szerződés teljesítéséhez szükséges harmadik fél bevonása (pl. futárszolgálat). Felek a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról rendelkezéseit tartják irányadónak.

Regisztráció:

Szolgáltató vállalja, hogy a piacterén regisztráló Ügyfelek számára időről-időre különböző kedvezményeket biztosít. Ilyen lehet pl. a regisztrált vásárlók számára az ingyenes a kiszállítás. Az Ügyfél a regisztrációjával hozzájárul, hogy a Szolgáltató, a fentiek szerinti adatvédelmi szabályok figyelembevételével és azok betartása mellett, az Ügyfél adatait tárolja és kezelje. A regisztráció során az Ügyfélnek lehetősége van kiválasztani, vagy nem kiválasztani a hírlevélküldési opciót, azaz az Ügyfél dönti el, hogy szeretne, vagy nem szeretne aktív megkereséseket kapni a későbbiekben a Szolgáltatótól.

Az ügyfelek adatszolgáltatási kötelezettsége:

A megrendelési folyamat során az Ügyfél köteles valós és működő email címet, valós és működő mobiltelefonszámot, továbbá valós számlázási címet megadni. Az Ügyfél, Szolgáltató ügyfélszolgálata által, illetve a házhozszállítást végző partner futárszolgálat által történő elérhetősége a Szolgáltató és az Ügyfél közös érdeke. A rendelési folyamat során hiányos, vagy téves adatok megadása esetén a Szolgáltató ügyfélszolgálata megkísérli az Ügyféllel való kapcsolatfelvételt a megadott telefonszámon és/vagy email címen. Az Ügyfél elérhetetlensége esetén, Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy törölje a hibás, és/vagy nem valós adatokkal megadott megrendelést.

FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

A webáruházban történő vásárlás során az Ügyfél többféle fizetési mód közül választhat.

-       Bankkártyás fizetés

-       Banki átutalás

-       Utánvétes készpénzes fizetés átvételkor

A részleteket illetően ld. a "Fizetési tudnivalók", illetve a "Tájékoztató a PayU fizetésről" külön linken elérhető fejezeteket.

SZÁLLÍTÁSI INFORMÁCIÓK

Az Ügyfél kényelme érdekében többféle szállítási és átvételi módon veheti át megrendeléseit (A részleteket illetően ld. a "Szállítási tudnivalók" külön linken elérhető fejezetet):

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS

Szállító partnerünk a GLS Futárszolgálat. Futárszolgálat igénybevétele esetén a szállítás háztól házig történik, gyors, pontos, kényelmes. A csomag feladásáról, érkezésről  e-mail és sms értesítést is küld a szolgáltató. A kínált szolgáltatás zökkenőmentes biztosításához szállítási cím pontos megadását kérjük valamint értesítésekhez e-mail cím és mobil telefonszám megadását.

A csomag feladásakor, a szolgáltató rendszeréből e-mail előértesítést küld a csomag érkezésének várható időpontjáról, csomagszámmal, utánvét összegével, weboldal elérhetőséggel, jelszóval ahol akár a kiszállítás időpontja is módosítható.

A kézbesítés napjának reggelén újabb értesítést küld a szolgáltató a csomag várható kézbesítésének 3 órás időintervallum meghatározásával, valamint a futár elérhetőségével. Amennyiben szükséges, a futárral is lehet egyeztetni a kiszállításra vonatkozóan, ezen túl az ügyfélszolgálat is elérhető, továbbá egy webcímen a csomag aktuális státusza is követhető. Mobilszám megadása esetén sms értesítést is küld a szolgáltató.

A címzettek részére fenntartott GLS vevőszolgálat elérhetősége: hétfőtől- péntekig 7:00-20:00 óráig.

Telefon: 36-1-802-0265 (normál tarifával hívható belföldi szám)

A munkanapokon 14 óráig leadott és kifizetett rendelések, illetve leadott utánvétes rendelések belföldre a következő munkanapon kiszállításra kerülnek. Munkaszüneti napon leadott rendelések, kifizetések az első munkanapon kerülnek feladásra. Munkaszüneti napokon nincs kiszállítás.

Például egy pénteken 14 óráig leadott rendelés még aznap feladásra kerül és belföldre a következő munkanapon, azaz hétfőn kerül kiszállításra. Egy hétvégén leadott rendelés, (amennyiben nincs további munkaszüneti nap) hétfőn kerül feldolgozásra, feladásra és belföldre kedden kerül kiszállításra.

GLS CSOMAGPONT

Magyarországon több mint 300 GLS CsomagPont üzemel, ahová a kézbesítés kérhető.

A GLS CsomagPontok többségében 10:00 és 20:00 óra között vannak nyitva, de sok közülük már korábban is az ügyfelek rendelkezésére áll.

A belföldi házhozszállítás díja egységesen bruttó 990 Ft / csomag / cím, azonban egyedi akciók, illetve akciós periódusok keretében ettől Szolgáltató lefelé eltérhet.

 

EGYÉB IRÁNYADÓ JOGSZABÁLYOK

Jelen üzletszabályzatban nem említett kérdésekben a következő jogszabályok rendelkezési az irányadóak:

-       1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-, és lakcímadatok kezeléséről

-       2001. évi CVIII. törvény az elektronikus szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

-       2005. évi CLXIV. törvény a kereskedelemről

-       2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól

-       2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

-       2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

-       210/2009. (IX.29) Korm. rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről

-       45/2014 (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól

Ön elavult böngészőt használ! A jobb felhasználói élmény érdekében kérjük, frissítse böngészőjét.   Értettem